1 tin nhắn mới

Liên lạc với JBH Y tế

Bán hàng và yêu cầu

- Bán hàng doanh nghiệp -

Marcus Zhou     
Email: marcus@jbh-medical.com
sales@jbh-medical.com
Whatsapp / Skype / Mobile: +86 158 8850 5201
+86 137 7597 2103
Tel: +86(025) 8578 0866   Fax: +86(025) 8578 0866

- Bán chính phủ / bệnh viện -

Ethan Tang

Email: ethan@jbh-medical.com
Whatsapp / Skype / Mobile: +86 158 8850 5201
+86 137 7597 2103
: +86 (025) 8578 0866
Fax: +86 (025) 8578 0866

Tư vấn

Kevin Gao

Email: info@jbh-medical.com
Whatsapp/Skype/Mobile : +86 137 7597 2103

Hỗ trợ sau bán hàng

Anna Zhao

Email: Ann@jbh-medical.com
Whatsapp / Skype / Mobile: +86 183 6094 3094

Phương tiện xã hội

Twitter: https://twitter.com/JbhMedical

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/42869105

YouTube: https://www.youtube.com/channel/
UCZoUTRFqBvtA4YRwizXMHpg

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?

Send your message to us:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi